Heliomare Onderwijs

De Velst 1 1963 KL Heemskerk

  • Schoolfoto van Heliomare Onderwijs
  • Schoolfoto van Heliomare Onderwijs
  • Schoolfoto van Heliomare Onderwijs
  • Schoolfoto van Heliomare Onderwijs

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Conclusie Meting Veiligheidsbeleving Leerlingen VMBO-HAVO

We scoren overeenkomstig het landelijk gemiddelde. Met een belangrijke uitschieter naar beneden bij de zichtbaarheid van de schoolregels.  De meting en de samenvatting van de meting is besproken met de leerlingenraad, het docententeam en de werkgroep sociale veiligheid. Nadere concrete aandachtspunten zijn pesten, spijbelen en het naleven van gedragsregels.

Met concrete acties onder begeleiding van de Coördinator Sociale Veiligheid gaat de afdeling zich richten op:

Schooloverstijgend: aangesloten bij VIOS om expertise rond sociale veiligheid in regionaal verband te vergroten. Team: nauwgezette incidentenregistratie en aanpak vanuit intervisie versterken. Leerlingen: gedragsregels vastleggen in leerlingstatuten, jaarlijkse Speak-up (leerling debat) organiseren. Communicatie: nieuwsbrief 'Sociale Veiligheid' om ouders te informeren over het gevoerde beleid en aanpak. 

De effecten van onze aanpak gaan we monitoren door een jaarlijks terugkerend onderzoek.

Terug naar boven