Heliomare College Heemskerk

De Velst 1 1963 KL Heemskerk

Schoolfoto van Heliomare College Heemskerk

In het kort

Toelichting van de school

Het Heliomare College Heemskerk is een school voor voortgezet speciaal onderwijs met de uitstroomprofielen Vervolgonderwijs en Arbeid & Dagbesteding.

De diversiteit van onze leerlingen in intelligentie, lichamelijke en verstandelijke beperkingen, leer-, gedrags- en/of sociaal-emotionele problematiek is groot.

Iedereen in onze samenleving heeft talenten en mogelijkheden. Aansluiten bij iemands talent, bij wat iemand kan, brengt iemand in zijn kracht. Dat geldt ook voor onze leerlingen. We geloven erin dat we niet beperkingen maar mogelijkheden centraal moeten stellen. Aansluiten bij mogelijkheden geeft perspectief. Perspectief om naar vermogen optimaal deel te nemen aan onze samenleving.

Kenmerken van de school

  • leerling staat centraal
  • eigenaarschap leerling
  • omgang is respectvol
  • actief in eigen leerproces
  • veilig schoolklimaat

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Per 1-10-2022 zitten het volgende aantal leerlingen op het Heliomare College Heemskerk:

Heliomare College Heemskerk, Afdeling Vervolgonderwijs : 253

Heliomare College Heemskerk, Afdeling Arbeid & Dagbesteding: 167

Totaal Heliomare College Heemskerk = 420

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?