Kennemer Praktijkschool

Jan van Kuikweg 12 1965 BB Heemskerk

  • Schoolfoto van Kennemer Praktijkschool
  • Schoolfoto van Kennemer Praktijkschool
  • Schoolfoto van Kennemer Praktijkschool
  • Schoolfoto van Kennemer Praktijkschool

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Samen met de andere scholen van Praktijkonderwijs in de regio is een Diploma Praktijkonderwijs voor de leerlingen te behalen. De Kennemer Praktijkschool werkt samen met branche organisaties die geaccrediteerde diploma's uitgeven. Zo zijn er diverse diploma's/certificaten te behalen, afhankelijk van mogelijkheden en interesse van leerlingen.

In het schooljaar 2021-2022 wordt bij de afdelingen Verzorging en Winkel ook het halen van de branchecertificering voor leerlingen gerealiseerd.

Met het uploaden van de gegevens is er technisch iets mis gegaan, waardoor de aantallen in de getoonde grafiek niet correct zijn. Voor de juiste resultaten, wordt u verwezen naar de bijlage bij het onderdeel: na het praktijkonderwijs. Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Hier zie je wat de leerlingen van deze school na het praktijkonderwijs doen. Welke keuzes maken ze en wat doen ze één en twee jaar na het verlaten van de school?

Voor deze indicator zijn onvolledige of onjuiste gegevens van de overheid ontvangen. Lees de toelichting van de school voor meer informatie.

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie heeft bij het bestuur van Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland, waar de Kennemer Praktijkschool onder valt, in 2019 een vsv-onderzoek en een vierjaarlijks bezoek bij de verschillende scholen van de Stichting uitgevoerd. Het vierjaarlijks bezoek met als thema Strategisch Human Resource Management, is gebracht bij onze school, Kennemer Praktijkschool. Voorafgaand aan dit bezoek zijn vragenlijsten ingevuld door de directeur, afdelingsleiders en docenten. Tijdens het bezoek zijn gesprekken gevoerd. Het bezoek leidt niet tot een kwaliteitsoordeel en er wordt door de Inspectie niet over gerapporteerd.


Terug naar boven