SKILLS vmbo

Van Riemsdijklaan 103 1965 BE Heemskerk

  • Schoolfoto van SKILLS vmbo
  • Schoolfoto van SKILLS vmbo
  • Schoolfoto van SKILLS vmbo

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We zijn zeer blij met de resultaten op veiligheid, sfeer en de zorg voor onze leerlingen. De resultaten geven aan dat de weg die SKILLS vmbo vorig jaar heeft ingeslagen een goede is geweest. 

Met name de onderbouw leerlingen zijn tevreden met de school en het onderwijs. Wij herkennen het verschil in de onderbouw en bovenbouw en dit geeft aan dat de keuzes die twee jaar geleden zijn gemaakt op het gebied van onderwijstijd en onderwijsbeleid zichtbaar tot verbetering hebben geleid in de ogen van de leerlingen. 

De indicator "VMBO" zijn de leerlingen uit het leerjaar 1 - 2, "VMBO-B" zijn de basis-leerlingen die in leerjaar 3 - 4, "VMBO-K" zijn de kader-leerlingen in leerjaar 3 - 4 zitten.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zie voor sociaal veiligheidsplan ook onze site: www.skillsvmbo.nl/sociaal-veiligheidsplan/

Op SKILLS vmbo moeten leerlingen veel met elkaar samenwerken. Hierdoor oefenen ze hun ‘sociale vaardigheden’.  Dit is belangrijk om te leren omgaan met het eigen gedrag en het gedrag van de ander en het geven en krijgen van zorgvuldige, positieve feedback. Om de leerlingen te helpen de sociale vaardigheden te ontwikkelen maken we tijdens de mentorlessen gebruik van de Tumultmethode ‘Sociale Vaardigheden’. Daarnaast bieden we in de onderbouw een programma aan dat zich richt op preventie. Door middel van workshops worden leerlingen zich bewust van eigen gedrag en dat van de ander en wat kun je zelf doen tegen pesten. De workshops worden gegeven door Bureau Horizon (zie ook hun website: www.pestendoetpijn.nl). Tevens hanteert de school het (cyber)pestprotocol waar in de mentorlessen ook aandacht aanbesteed wordt. Samen met de mentor stellen de leerlingen hun eigen ‘pestprotocol’ op en spreken hierin af hoe ze met pestgedrag zullen omgaan. Om leerlingen gezamenlijk verantwoordelijk te maken voor een goede sfeer in de school en een prettig contact met elkaar surveilleren leerlingen tijdens pauzes, de zgn. schoolwacht. Leerlingen van alle leerjaren worden hiervoor opgeleid. Zij leren op basis van gelijkwaardigheid en oppositieve toon een andere leerling aan te spreken op zijn of haar gedrag. Incidenten en conflicten pakken wij altijd snel op. Ouders worden direct geïnformeerd. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven