SKILLS vmbo

Van Riemsdijklaan 103 1965 BE Heemskerk

  • Schoolfoto van SKILLS vmbo
  • Schoolfoto van SKILLS vmbo
  • Schoolfoto van SKILLS vmbo

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Onderwijsinspectie

In december 2020 heeft de Inspectie een bezoek gebracht aan onze school en onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs en de examens en toetsing en naar de veiligheid op school.  De Inspectie heeft veel beleidsdocumenten bestudeerd, maar ook gesproken met docenten en leerlingen om te toetsen of hetgeen op papier staat ook overeenkomt met de werkelijkheid. We zijn verheugd te kunnen melden dat de Inspectie erg positief was over wat ze aantroffen en op alle onderdelen een voldoende heeft gegeven. Ze vonden dat er hard gewerkt was en dat dit goede resultaten heeft opgeleverd. Uiteraard blijft het hier niet bij, we blijven onze inzetten voor de kwaliteit, de sfeer en de veiligheid samen met ons personeel, de leerlingen en de ouders. 

Terug naar boven