Kennemer College Mavo

Plesmanweg 450 1965 BD Heemskerk

Schoolfoto van Kennemer College Mavo

In het kort

Toelichting van de school

Het Kennemer College is een brede scholengemeenschap met een compleet onderwijsaanbod van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De locatie Kennemer College Mavo is gevestigd in Beverwijk en Heemskerk. De school is in beweging, is maatschappelijk betrokken en werkt toekomstgericht.

Het Kennemer College Mavo heeft aandacht voor elke leerling. Daar is alles bij het Kennemer College Mavo op ingericht. Van het gebouw tot aan onze manier van lesgeven. Wij stellen de leerling centraal. Ieder kind is immers anders en heeft unieke ambities en talenten. Wij dagen je daarom uit om jouw talenten te ontwikkelen en je ambities te verwezenlijken. Ons hele onderwijs is erop gericht om elke leerling een uitdagende leersituatie op maat te bieden. We stimuleren en leren je eigenaarschap voor je eigen leren te nemen en daarmee een succesvolle weg te vinden voor een leven lang leren.

Welke niveaus kun je volgen op het Kennemer College Mavo?

Onderbouw vmbo-(g)t

theoretisch vmbo-(g)t / havo

Bovenbouw vmbo-(g) theoretisch

Vanaf het schooljaar 2021-2022 bieden wij ook de Tech-Mavo aan. Daarnaast kunnen leerlingen kiezen voor de Talentstroom Sport. Zie voor meer informatie onze website: https://mavo.kennemercollege.nl 


Kenmerken van de school

 • Algemeen bijzonder
 • Maatwerk; leerling centraal
 • Aandacht voor de leerling
 • Innovatief
 • Coaching

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

 1. Informatiemarkt “naar de Brugklas” (voor ouders en leerlingen)

 2. #doemeemiddagen

 3. #doemeemiddagen

 4. Informatieavond ouders groep 8 (alleen voor ouders)

 5. Open Huis

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
610

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven