Kennemer College Mavo-Havo

Plesmanweg 450 1965 BD Heemskerk

In deze luchtfoto zie je ons schoolgebouw in de voorgrond.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Wanneer een leerling in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs op een hogere positie zit dan het basisschooladvies aangaf, is er sprake van opstroom. Als hij in het derde leerjaar op een lagere positie zit dan het basisschooladvies aangaf, is sprake van afstroom. Doorstroomkansen hangen niet alleen af van het BO advies en de eindtoetsscore. De samenstelling en de grootte van de school spelen ook een rol, net als de inrichting van het onderwijs en de plaats waar de school staat. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Deze grafiek toont het percentage leerlingen dat zonder te blijven zitten de onderbouw heeft doorlopen. Dit noemen we de onderbouwsnelheid. Zoals u kunt zien is deze gemeten over drie schooljaren; het genoemde percentage is daarvan het gemiddelde. Het KC mavo-havo heeft een tweejarige onderbouw.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De cijfers van de Rijsoverheid laten zien dat over de jaren heen het hoogste slaagpercentage wordt behaald in het VMBO, gevolgd door vwo en havo. Op het KC mavo-havo laten de cijfers een stijgende lijn zien in het slaagpercentage over de jaren 2017 t/m 2021, en deze lijn zet zich voort.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Aan het eind van het laatste schooljaar worden de centrale eindexamens afgenomen. Een combinatie van de resultaten van deze eindexamens en de schoolexamens die door een aantal schooljaren heen worden afgenomen, bepalen of een leerling slaagt voor het voortgezet onderwijs en zijn of haar diploma haalt. De eindcijfers in deze grafiek zijn de gemiddelden van twee cijfers: schoolexamen en centraal examen.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De mavo (het vmbo-TL) leidt in hoofdzaak leerlingen op voor het MBO. Het KC mavo-havo spant zich voortdurend in om deze doorstroom zo soepel mogelijk te laten verlopen door het aanbieden van verschillende leerroutes en LOB-activiteiten. Ook de doorstroom naar havo wordt op KC mavo-havo gestimuleerd voor de leerlingen die hebben bewezen het aan te kunnen. Coaching, versneld examen doen, toetsen op havoniveau en verzwaarde pakketten helpen daarbij. 
Het aanbod van een volwaardige, brede (en praktische) havo leerweg op onze school betekent extra mogelijkheden voor onze eigen leerlingen wat betreft op- en doorstroom naar havo op dezelfde locatie. Daarnaast is het een uitbreiding van het onderwijsaanbod in de regio en vergroot het de keuze voor de leerlingen op de basisscholen in ons wervingsgebied.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alle scholen in Nederland worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van zo een bezoek is ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs goed is en goed blijft. In het rapport van de Inspectie kunt u de bevindingen van het laatste bezoek nalezen.

Daarnaast voert onze school gedurende het jaar meerdere evaluaties uit. Denk hierbij aan de LAKS enquête, schoolveiligheidsmonitor, EMOVO, etc.

Een aantal van deze resultaten vindt u in de bijlagen. Ook kunt u bij de tevredenheid leerlingen de resultaten van de LAKS danwel tevredenheidsenquête vinden. 

Terug naar boven