Groene Hart Rijnwoude

Sportparklaan 4 2391 AX Hazerswoude-Dorp

  • Schoolfoto van Groene Hart Rijnwoude
  • Schoolfoto van Groene Hart Rijnwoude
  • Schoolfoto van Groene Hart Rijnwoude
  • Schoolfoto van Groene Hart Rijnwoude
  • Schoolfoto van Groene Hart Rijnwoude

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Er worden regelmatig onderzoeken gedaan naar de tevredenheid onder leerlingen en ouders.
De resultaten zitten bij alle vragen boven het landelijk gemiddelde.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Rijnwoude wordt als veilig ervaren door:
 
  • Korte lijnen tussen docenten, ouders en leerlingen
  • Aandacht voor de leerling
  • Duidelijke regels
  • Overzichtelijk gebouw

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De algemene tevredenheid van de ouders ligt boven het landelijk gemiddelde. Gelet op de verschillende vragen kunnen we tevreden zijn over de veiligheid, de sfeer en het imago van de school.

Aandachtspunten zijn de betrokkenheid van de ouders en het inzichtelijk maken van de vorderingen van de leerling bij de ouders.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven