Groene Hart Rijnwoude

Sportparklaan 4 2391 AX Hazerswoude-Dorp

 • Schoolfoto van Groene Hart Rijnwoude
 • Schoolfoto van Groene Hart Rijnwoude
 • Schoolfoto van Groene Hart Rijnwoude
 • Schoolfoto van Groene Hart Rijnwoude
 • Schoolfoto van Groene Hart Rijnwoude

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op Rijnwoude kun je examen doen op het niveau van VMBO-TL (Mavo). De leerlingen van klas 2 VMBO BK gaan na het tweede schooljaar, het bovenbouwprogramma op het Groene Hart Leerpark volgen. De leerlingen van klas 3 Havo maken na afloop van het derde leerjaar de overstap naar de bovenbouw op het Groene Hart Lyceum.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 
Op Rijnwoude zijn aanwezig:
 • Intern Ondersteunings Team
 • Counselors
 • Aandachtsfunctionarissen
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Zorgcoordinator
 • Teamcoordinator
 • Coaches
 • Dyslexietrainer
 • Intern Begeleider
 • Orthopedagoog
 • Schoolpsycholoog

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven