Harreveld locatie Anker

Kerkstraat 53 7135 JJ Harreveld

Schoolfoto van Harreveld locatie Anker

In het kort

Toelichting van de school

Scholengemeenschap Harreveld is een school voor Voortgezet SpeciaalOnderwijs cluster 4 (VSO). Als een van de weinige VSO scholen in Nederlandheeft SG Harreveld de licentie om zelfstandig VMBO opleidingen aan tebieden en te examineren (VO-examanlicentie).Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst met ROC het GraafschapCollege in Doetinchem waardoor ook MBO- onderwijs op niveau 1 en 2 aante bieden voor verschillende sectoren (zie ons onderwijsaanbod).

Scholengemeenschap Harreveld werkt nauw samen met jeugdzorgpartnerHorizon, Jeugdzorg en Onderwijs. De meeste leerlingen hebben hetuitstroomprofiel "vervolgonderwijs".Alle jeugdigen van Horizon, Harreveld, locatie Anker en Prisma volgenonderwijs op Scholengemeenschap Harreveld. Er zijn geen externeleerlingen die onderwijs volgen op de school.

Kenmerken van de school

  • Kracht
  • Passie
  • Onvoorwaardelijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
28

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven