Maritieme Academie Harlingen

Almenumerweg 1 8861 KM Harlingen

Schoolfoto van Maritieme Academie Harlingen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De teveredenheid van leerlingen is elke 6 weken onderwerp van gesprek tussen het management van de school en de zeeliedenraad ( de vertegenwoordiging van alle leerlingen op school en huisvesting).
Daarbij worden aan de hand van een door de leerlingen opgestelde agenda over allerlei onderwerpen gesproken.
Bij sollicitatieprocedures wordt altijd een vertegenwoordiger van de leerlingen opgenomen in de sollicitatiecie.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Maritieme Academie Harlingen wordt gewerkt vanuit de gedachte van de verbindende school. Herstelrecht is het middel waarmee conflicten worden opgelost. leerlingen en medewerkers hebben met behulp van het KPC een training gevolgd.
Op school en op de huisvesting zijn zogenaamde herstelrechtspecialisten die getraind zijn om het toepassen van het herstelrecht te stimuleren.
vanuit alle klassen zitten leerlingen in het M team ( mediation team). Zij worden ingezet bij het oplossen van conflicten.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In de MR van de MAH zit altijd tenminste een vertegenwoordiger van de oudergeleding. Omdat veel ouders verder weg wonen ivm het nationale karakter van de school probeert de MAH ouders/verzorgers ouderspreekdagen meer te betrekken bij het wel en wee van hun kinderen.
Vanuit de huisvesting is zeer regelmatig contact met ouders onder het motto: opvoeden doen we in volledige gezamenlijkheid met de ouders waarbij de ouders bepalend zijn.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven