Maritieme Academie Harlingen

Almenumerweg 1 8861 KM Harlingen

Schoolfoto van Maritieme Academie Harlingen

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de bovenbouw van het VMBO basisberoepsgericht bevinden zich ook de leerlingen die het leer werk traject ( varen en leren vanaf 15 jaar) volgen. In samenspraak met de inspectie behalen deze leerlingen geen VMBO bbLWT diploma maar stromen zij zodra ze 16 jaar zijn en aan de eisen voldoen direct door naar de MBO BBL 2 opleiding matroos binnenvaart. Zij verkorten daarmee hun leertijd en bereiken eerder een beroepskwalificatie. Desgewenst kan het diploma wel worden behaald.
Omdat deze ll als niet gediplomeerd worden geregistreerd en de inspectie voor deze groep geen uitzondering in haar berekening kan maken lijkt het alsof het rendement van de bovenbouw bb lager is dan in werkelijkheid.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die het centraal examen hebben gemaakt. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2016 is gewerkt aan het tot stand komen van een nieuw schoolplan 2017 - 2021. Er is een zelfevaluatie uitgevoerd  volgens het INK model en vervolgens is er een audit uitgevoerd door een auditcie bestaande uit teamleiders en directeuren van andere VO scholen .
Alle resultaten zijn verwerkt in het nieuwe schoolplan.
In 2021 worden er in het kader van de tussentijdse evaluatie van het schoolplan 2022-2026 vragenlijsten uitgezet in WMK VO alsmede de LAKS monitor. Zodra de resultaten bekend zijn zullen zij worden gepubliceerd.

Terug naar boven