Maartenscollege

Hemmenlaan 2 9751 NS Haren (Groningen)

  • Schoolfoto van Maartenscollege
  • Schoolfoto van Maartenscollege
  • Schoolfoto van Maartenscollege
  • Schoolfoto van Maartenscollege
  • Schoolfoto van Maartenscollege

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Maartenscollege kent een eigen systeem van Kwaliteitszorg. Alle leerlingen worden jaarlijks gevraagd om hun mening te geven over allerlei zaken op school door het invullen van een vragenlijst. Aan de hand van de resultaten van deze vragenlijst worden er gesprekken gevoerd met de leerlingenraad en worden vervolgstappen gezet.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

We willen dat iedereen zich op het Maartens veilig en thuis kan voelen. Daarom zijn we alert op pesten. De  mentor en de groep hebben daar samen een belangrijke rol in. De vertrouwenspersonen zijn aanspreekpunt bij ongewenst gedrag, waaronder ook pesten. Natuurlijk kunnen leerlingen die zich gepest voelen dit ook bij hun mentor aangeven of bij een docent die ze vertrouwen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Maartenscollege kent een eigen systeem van Kwaliteitszorg. Onderdeel hiervan is het periodiek bevragen van ouders over hun tevredenheid over de school en het onderwijs. Met de resultaten van deze vragenlijsten kunnen wij nog beter werken aan de kwaliteit van onze school.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven