Maartenscollege

Hemmenlaan 2 9751 NS Haren (Groningen)

  • Schoolfoto van Maartenscollege
  • Schoolfoto van Maartenscollege
  • Schoolfoto van Maartenscollege
  • Schoolfoto van Maartenscollege
  • Schoolfoto van Maartenscollege

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De grafiek maakt inzichtelijk hoe de onderwijspositie van leerlingen in het derde leerjaar zich verhoudt tot het advies voor het te volgen onderwijs dat door de basisschool gegeven is. In de grafiek is te zien dat de meerderheid van de leerlingen in het derde leerjaar onderwijs volgt op het niveau dat geadviseerd was door de basisschool. 
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Hier zie je het percentage leerlingen dat zonder vertraging de onderbouw doorloopt. Je ziet ook het percentage leerlingen dat zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. De inspectie noemt dit de onderbouwsnelheid en het bovenbouwsucces. Op het Maartenscollege blijven zowel in de onderbouw als in de bovenbouw weinig leerlingen zitten. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. Meer dan 90% van onze examenkandidaten slaagt voor hun eindexamen, met prima gemiddelde cijfers op het Centraal Examen. Daar werken we ieder jaar hard voor en daar zijn we trots op. Al onze opleidingen scoren boven de normen van de Inspectie en staan daarmee allemaal 'in het groen'.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. 

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examen afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De interne doorstroom van mavo (vmbo-tl) naar havo is één van de speerpunten van de school. In de afgelopen jaren bedroeg de doorstroom van mavo 4 naar havo circa 30%. Dit percentage ligt ver boven het landelijk gemiddelde. Ook bij de havo-afdeling kiest circa 10% van de leerlingen voor doorstroom naar het vwo. Landelijk bedraagt dit percentage circa 5%.
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Alle afdelingen van onze school hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. 

Terug naar boven