Harens Lyceum / Talentschool van het Noorden

Kerklaan 39 9751 NL Haren (Groningen)

Schoolfoto van Harens Lyceum / Talentschool van het Noorden

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het Harens Lyceum heeft één locatie aan de Kerklaan te Haren. De kwaliteit van de opbrengsten wordt onder andere bepaald door de positie die de leerlingen hebben in hun derde leerjaar. Deze positie wordt vergeleken met het advies wat ze hebben ontvangen bij het verlaten van de basisschool.

Deze berekeningen liggen voor het Harens Lyceum tussen de 2,55 en 8,53%. De norm die door de inspectie wordt gehanteerd ligt op -0,55%. Dit betekent dat er meer opstroom is, dan afstroom.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Onderbouw

Het Harens Lyceum werkt op dit moment met 2 onderbouwlocaties. De onderbouwsnelheid (de mate waarin leerlingen succesvol doorstromen van leerjaar 1 naar 2 en van leerjaar 2 naar 3) ligt tussen de 97,75 en 99%. De inspectie hanteert voor deze indicator een norm van gemiddeld 95,9%.

Bovenbouw 

Van de geplaatste leerlingen in de Havo is in het schooljaar 2015/2016 in totaal 79,8 procent succesvol doorgestoomd. Dit percentage ligt boven de norm van de inspectie. 

Van de geplaatste leerlingen in het VWO is in het schooljaar 2015/2016 in totaal 84,8 procent succesvol doorgestroomd. Dit percentage ligt beduidend hoger dan de norm van de inspectie (81,8).

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Niets
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven