Harens Lyceum / Talentschool van het Noorden

Kerklaan 39 9751 NL Haren (Groningen)

Schoolfoto van Harens Lyceum / Talentschool van het Noorden

Profielkeuze

Toelichting van de school

Er valt veel te kiezen voor onze leerlingen in de 2e fase
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

We gaan het komend jaar aan de slag met een schoolplan voor 2021 - 2025

Een schoolplan waar in ruimte is voor talentontwikkeling, kansen gelijkheid en uitstekende resultaten

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Harens Lyceum streeft ernaar dat iedere leerling zijn  mogelijkheden leert ontdekken en benutten. Kiezen en kansen is een belangrijk onderdeel van de visie van het Harens Lyceum. Leerlingen kunnen in hun ontwikkeling en leren belemmerd worden door vele factoren. We proberen dit tijdig te signaleren en te begeleiden door een uitgebreid systeem van mentoraat. Op basis van de verwijsindex werkt de school nauw samen met Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's). Er is een team van professionals, die leerlingen en docenten ondersteunt bij leerlingen met een ondersteuningsvraag. In de bijlage is het aanbod van ondersteuning uitgewerkt. Het Harens Lyceum het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 20.01, het samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Groningen, Haren, Ten Boer en Zuidlaren. zie www.http://www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-VO20-01/

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven