Calvijn

Bellefleur 2 3371 NA Hardinxveld-Giessendam

  • Iedere leerling op Calvijn heeft een eigen laptop. Naast online lesmateriaal maken wij ook gebruik van (werk)boeken.
  • De techniekhavo is een havo voor doeners. Calvijn beschikt over een nieuw technieklokaal!
  • Op Calvijn is er veel persoonlijke aandacht en daarom voelen leerlingen zich snel thuis.
  • Op Calvijn bieden we het vak Dienstverlening en Producten aan. Leerlingenkrijgen lessen in koken, filmen, techniek en reanimatie.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

We vinden het tevredenheidscijfer dat leerlingen Calvijn geven belangrijk. Het past namelijk goed bij onze kernwaarden, dat we een plek zijn waar leerlingen zich veilig en thuis voelen. En dat docenten en mentoren hen op een goede manier begeleiden. Uitdagend en innovatief onderwijs, begeleiding en betrokkenheid van leerlingen zijn speerpunten van Calvijn. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij willen de school voor iedere leerling een prettige werkplek laten zijn, waarbij hoort dat de leerlingen zich ook veilig voelen. Wij gaan pestgedrag tegen en zorgen via maatregelen voor veiligheid binnen en in de directe omgeving van het gebouw.
Middels lessen Mediawijsheid staan we o.a. stil bij Cyber Pesten.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De vragenlijst onder de ouders heeft ook dit jaar een prachtig cijfer opgeleverd. Wij zijn blij met hoe de ouders tegen de school aankijken en zien dit als een stimulans om op deze weg door te gaan.  Het is goed om te zien dat ouders Calvijn zien als een school waar een veilige sfeer is, waar uitstekende begeleiding is en waar uitdagend en innovatief wordt lesgegeven.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven