RSG Slingerbos

Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk

  • Bij ons gaan leren, presteren en gezelligheid uitstekend samen. We staan dan ook bekend om de gezellige sfeer en het leuke docententeam.
  • Bij ons op school krijg je de mogelijkheid om een deel van je lesprogramma vrij in te vullen, waarbij je de keuze mag maken tussen onze RSG Masters!
  • We vinden het belangrijk dat jij onze school verlaat met een hoog niveau aan vakkennis. Daar doen wij ons uiterste best voor!
  • We vinden het belangrijk om je te begeleiden bij je persoonlijke groei. Je krijgt bij ons je eigen coach, met wie je regelmatig een coachgesprek hebt.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De RSG heeft het tevredenheidsonderzoek uitgevoerd in de derde klassen van beide locaties. Het is via het internet gedaan. Er is echter niet uitgesplitst naar opleiding. De scores die nu zijn vermeld in de kolom havo moeten gelezen worden als geldend voor de combinatie mavo/havo/vwo.  Uit peilingen in voorafgaande jaren bleek steeds dat de verschillen tussen deze stromen doorgaans niet erg groot zijn. Er is ook gevraagd naar het gemiddelde 'rapportcijfer' dat de leerlingen aan de school zouden geven; dat is 7,4

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De peiling is uitgevoerd onder de ouders van alle klassen en voor beide locaties. Daarbij is niet uitgesplitst naar de opleiding die de leerlingen volgen. De resultaten gelden dus voor de combinatie mavo/havo/vwo. Uit eerder peilingen bleek steeds dat de resultaten elkaar doorgaans niet veel ontlopen als je ze wel naar opleiding uitsplitst. De totale waardering van ouders en leerlingen ontlopen elkaar erg weinig.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven