RSG Slingerbos

Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk

  • Bij ons gaan leren, presteren en gezelligheid uitstekend samen. We staan dan ook bekend om de gezellige sfeer en het leuke docententeam.
  • Bij ons op school krijg je de mogelijkheid om een deel van je lesprogramma vrij in te vullen, waarbij je de keuze mag maken tussen onze RSG Masters!
  • We vinden het belangrijk dat jij onze school verlaat met een hoog niveau aan vakkennis. Daar doen wij ons uiterste best voor!
  • We vinden het belangrijk om je te begeleiden bij je persoonlijke groei. Je krijgt bij ons je eigen coach, met wie je regelmatig een coachgesprek hebt.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomcijfers voor de onderbouw zijn beter dan of gelijk aan het landelijke gemiddelde. De inspanningen zullen er vooral op gericht zijn om de doorstroming in de havo- en vwo bovenbouw nog verder te verbeteren. Daarbij moet aangetekend worden dat de RSG zijn leerlingen een diploma wil laten halen op een zo hoog mogelijk niveau. Dat houdt een zeker risico in voor deze doorstroomcijfers, maar we vinden het belangrijk dat aanwezig talent ook echt tot ontwikkeling komt. (Overeenkomstig ons motto 'binden, boeien, groeien').
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages van de RSG liggen doorgaans op of boven het landelijk gemiddelde. En dat voor alle drie de afdelingen (mavo, havo, vwo). Daarbij zijn er geringe verschillen tussen de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen. Je kunt gerust stellen dat de meeste leerlingen zonder al te veel problemen het examen op het juiste niveau halen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers liggen bij de RSG meestal gelijk of hoger dan het landelijk gemiddelde. En dat geldt voor mavo, havo en vwo. Ook zijn de verschillen tussen centraal examen en schoolexamen zeer gering. Sommige vakken springen er in sterk positieve zin uit, zoals de exacte vakken op de mavo.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven