RSG Slingerbos

Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk

  • Hier werken leerlingen, alleen of samen, aan hun eigen ontwikkeling
  • Meer dan 60 werkplekken waar online gewerkt kan worden
  • Direct naast de school, ruimte genoeg om met sportieve ontwikkeling bezig te zijn.

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomcijfers voor de onderbouw zijn beter dan of gelijk aan het landelijke gemiddelde. De inspanningen zullen er vooral op gericht zijn om de doorstroming in de havo- en vwo bovenbouw nog verder te verbeteren. Daarbij moet aangetekend worden dat de RSG zijn leerlingen een diploma wil laten halen op een zo hoog mogelijk niveau. Dat houdt een zeker risico in voor deze doorstroomcijfers, maar we vinden het belangrijk dat aanwezig talent ook echt tot ontwikkeling komt. (Overeenkomstig ons motto 'binden, boeien, groeien').
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slaagpercentages van de RSG liggen doorgaans op of boven het landelijk gemiddelde. En dat voor alle drie de afdelingen (mavo, havo, vwo). Daarbij zijn er geringe verschillen tussen de cijfers voor het schoolexamen en het centraal examen. Je kunt gerust stellen dat de meeste leerlingen zonder al te veel problemen het examen op het juiste niveau halen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examencijfers liggen bij de RSG meestal gelijk of hoger dan het landelijk gemiddelde. En dat geldt voor mavo, havo en vwo. Ook zijn de verschillen tussen centraal examen en schoolexamen zeer gering. Sommige vakken springen er in sterk positieve zin uit, zoals de exacte vakken op de mavo.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven