RSG Slingerbos

Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk

  • Bij ons gaan leren, presteren en gezelligheid uitstekend samen. We staan dan ook bekend om de gezellige sfeer en het leuke docententeam.
  • Bij ons op school krijg je de mogelijkheid om een deel van je lesprogramma vrij in te vullen, waarbij je de keuze mag maken tussen onze RSG Masters!
  • We vinden het belangrijk dat jij onze school verlaat met een hoog niveau aan vakkennis. Daar doen wij ons uiterste best voor!
  • We vinden het belangrijk om je te begeleiden bij je persoonlijke groei. Je krijgt bij ons je eigen coach, met wie je regelmatig een coachgesprek hebt.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Voor de mavo is het vakkenpakket in klas 3 nog vrij breed zodat er veel opties open blijven en het pakket binnen verschillende profielen past. In klas 4 kan er specifieker voor een richting worden gekozen maar ook daar blijft een bredere keuze mogelijk door een pakket binnen twee of drie profielen te kiezen. Voor de bovenbouw havo en vwo maken de leerlingen in klas 3 een keuze tussen de profielen maatschappij en natuur. De RSG richt zich in de onderbouw op een brede basis om de leerlingen een goed doordachte keuze te laten maken. Aandacht voor bèta-onderwijs is er door het Technasium en diverse projecten. De maatschappijprofielen krijgen onder andere met Kunstbreed en het vak economie (in klas 3) aandacht. In de bovenbouw zijn er veel keuzemogelijkheden, zowel in de natuurprofielen met een vak als informatica, als in de maatschappijprofielen met bijvoorbeeld bedrijfseconomie.  
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In onze Strategische meerjarenvisie 2019-2023 staan onze belangrijkste doelstellingen voor deze periode vermeld.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Sommige leerlingen hebben extra zorg nodig. In het schoolondersteuningsprofiel legt de school voor ten minste vier jaar vast waar die extra ondersteuning uit bestaat. Want alleen de school zelf kan vertellen welke middelen er zijn om leerlingen optimaal te helpen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven