RSG Slingerbos

Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk

  • Hier werken leerlingen, alleen of samen, aan hun eigen ontwikkeling
  • Meer dan 60 werkplekken waar online gewerkt kan worden
  • Direct naast de school, ruimte genoeg om met sportieve ontwikkeling bezig te zijn.

Profielkeuze

Toelichting van de school

Voor de mavo is het vakkenpakket in klas 3 nog vrij breed zodat er veel opties open blijven en het pakket binnen verschillende profielen past. In klas 4 kan er specifieker voor een richting worden gekozen maar ook daar blijft een bredere keuze mogelijk door een pakket binnen twee of drie profielen te kiezen. Voor de bovenbouw havo en vwo maken de leerlingen in klas 3 een keuze tussen de profielen maatschappij en natuur. De RSG richt zich in de onderbouw op een brede basis om de leerlingen een goed doordachte keuze te laten maken. Aandacht voor bèta-onderwijs is er door het Technasium en diverse projecten. De maatschappijprofielen krijgen onder andere met Kunstbreed en het vak economie (in klas 3) aandacht. In de bovenbouw zijn er veel keuzemogelijkheden, zowel in de natuurprofielen met een vak als informatica, als in de maatschappijprofielen met bijvoorbeeld bedrijfseconomie.  
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In onze Strategische meerjarenvisie 2019-2023 staan onze belangrijkste doelstellingen voor deze periode vermeld.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ook in de schoolgids staat uitgebreid beschreven hoe we de leerlingenbegeleiding organiseren. Zie daarvoor de schoolsite.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven