Praktijkschool Mijnschool

Kruithuis 4 3844 DH Harderwijk

  • Schoolfoto van Praktijkschool Mijnschool
  • Schoolfoto van Praktijkschool Mijnschool
  • Schoolfoto van Praktijkschool Mijnschool
  • Schoolfoto van Praktijkschool Mijnschool
  • Schoolfoto van Praktijkschool Mijnschool

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

MijnSchool heeft eind 2015 tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de leerlingen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een gevoel van veiligheid is een voorwaarde voor de leerling om zich te kunnen ontplooien. Om dit te realiseren is het protocol 'Een veilige school' ontwikkeld die zich richt op preventie en oplossen van problemen. Ouders zijn hierbij een belangrijke deelgenoot. Schoolbreed wordt aandacht besteed aan gedragsregels. Ook is er een intern en extern vangnet: de Commissie voor Begeleiding (zorgcoördinator, orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werk, directeur) en het Zorg Advies Team (CJG, leerplicht, politie, Tactus, GGZ, GGD, BJZ, arts, Stichting Leerlingenzorg, ambulante begeleiders).

Mijnplek is de ruimte waar leerlingen tijdelijk kunnen verblijven wanneer de leerling een time out heeft gekregen of genomen.
De leerling keert onder begeleiding van een MijnPlek begeleider terug naar de klas. MijnPlek en de aanpak van de time out is een middel om het gedrag van leerlingen positief te beïnvloeden zodat zij met succes de lessen kunnen volgen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

MijnSchool heeft via ProZo tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de ouders van de leerlingen. Het onderzoek wijst uit dat ouders op gemiddelde wijze tevreden zijn over MijnSchool wat betreft: passend aanbod, betrokkenheid, sociale competenties, begeleiding en begeleidingslijn, inzet van ouders, IOP en portfolio, stage, resultaten en het vastleggen ervan, leeropbrengsten voor wonen en leeropbrengsten voor vrije tijd en burgerschap.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven