Rietschans College

Ceintuurbaan 2-80 3847 LG Harderwijk

Schoolfoto van Rietschans College

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het Rietschans College,

Het Rietschans College is zoveel mogelijk een ‘gewone’ school, waar het soms net even anders loopt. Ons motto: “Gewoon waar mogelijk en speciaal waar nodig.” Dat betekent dat wij dezelfde leerstof gebruiken als het reguliere onderwijs. Er is een nauwe samenwerking met het Christelijk College Groevenbeek, waardoor wij de aansluiting met het regulier onderwijs en de kwaliteit waarborgen.    

Het uitgangspunt voor een keuze wordt bepaald door de behoefte, de mogelijkheden van een leerling en de faciliteiten die de school kan bieden.

Het Rietschans College maakt onderdeel uit van 's Heeren Loo Onderwijs.

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
120

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven