Vechtdal College

Burg Schuitestraat 3 7772 BS Hardenberg

Schoolfoto van Vechtdal College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

We dagen leerlingen en medewerkers uit hun talenten vanuit eigen verantwoordelijkheid te ontwikkelen, in de overtuiging dat daarmee de toekomst van de school en van de individuele betrokkenen een andere kleur krijgt. Kernbegrip daarbij is eigenaarschap.

Als christelijke school willen we meer bieden dan alleen een voorbereiding op een diploma. De bijbel is onze bron van inspiratie en vormt het fundament van onze school.

Aandacht voor het unieke, respect, vertrouwen en veiligheid zijn belangrijke kernwaarden.
 

 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Vechtdal College Hardenberg werkt aan een optimale begeleiding voor elke leerling. Dit is vastgelegd in een ondersteuningsprofiel en een zorgplan.

Beide documenten zijn als bijlage toegevoegd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven