Curio steenspil

Steenspil 46 4661 TZ Halsteren

 • Schoolfoto van Curio steenspil
 • Schoolfoto van Curio steenspil
 • Schoolfoto van Curio steenspil

In het kort

Toelichting van de school

Curio steenspil is een overzichtelijke vmbo-school in Halsteren die alle leerwegen (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en de mavo+ / theoretische leerweg) aanbiedt. De school is klein genoeg om alle leerlingen te kennen en te weten wat hen bezig houdt. En groot genoeg om een brede variëteit aan vakken, studierichtingen en omgevingsgerichte activiteiten aan te bieden. We zijn optimistisch en gaan liever uit van mogelijkheden dan van moeilijkheden. Hier draait het om de leerling. De school vindt het belangrijk dat zij zich gezien voelen.

Levensechte projecten
Curio steenspil beschikt over 12 richtingen die leerlingen kunnen kiezen vanaf leerjaar 3, de leerroutes. Deze zijn samen met het bedrijfsleven en het mbo vormgegeven. Bij alle leerroutes werken de leerlingen in projecten samen met een echte opdrachtgever, waarbij zij in groepsverband een product ontwikkelen. Dit stimuleert niet alleen hun eigen vaardigheden zoals samenwerken en creatief denkvermogen, maar levert ook een directe bijdrage aan de samenleving. Steenspil timmert hard aan de weg om nog meer soortgelijke projecten met organisaties aan te gaan.

Themaklassen
Eerste- en tweedeklassers kunnen op Curio steenspil een deel van hun onderwijsprogramma zelf invullen. Zij kiezen dan voor één van de themaklassen: Sportklas, Cultuurklas, Eco & Wildlifeklas, Techklas en de Paardenklas. De themaklassen zijn een leuke en leerzame aanvulling op de reguliere lessen.

Virtual Reality en Augmented Reality
Op Curio steenspil kun je zien en ervaren hoe de wereld in elkaar zit, zonder de school uit te gaan. Virtual Reality en Augmented Reality maken het mogelijk om onze planeet in alle facetten in het klaslokaal te brengen. Zo maken de leerlingen actief en aanstekelijk kennis met het verleden, heden en de toekomst.

Kennismaken
De open dagen in januari 2021 gaan helaas niet door. Gelukkig zijn er volop andere manieren om kennis te maken met Curio steenspil. Maak een interactieve rondleiding door onze school en bekijk de digitale voorlichtingspresentatie. Ouders kunnen op 1 februari digitaal aanschuiven bij Curio steenspil Talk. Kom je liever naar school? Groep 8-leerlingen kunnen een vip-rondleiding aanvragen of zichzelf aanmelden voor Kom proeven en beleven. Genoeg opties dus om te ontdekken hoe het er op onze school aan toegaat. Kom je kennismaken? https://www.curio.nl/vmbo-informatie/alternatieve-open-dag-curio-steenspil/

Kenmerken van de school

 • Het draait om jou!
 • Ondernemend
 • Innovatief
 • Ondernemend
 • Weten, Kunnen, Willen en Zijn

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
390

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven