Stedelijk Gymnasium Haarlem

Prinsenhof 3 2011 TR Haarlem

  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Haarlem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Haarlem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Haarlem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Haarlem
  • Schoolfoto van Stedelijk Gymnasium Haarlem

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Gymnasiaal onderwijs wil bereiken dat leerlingen de school verlaten met meer bagage dan alleen het VWO-diploma. Dat betekent dat leerlingen zowel door de keuze van de te behandelen onderwerpen als door de aangeboden verdieping meer leren. De resultaten zijn bij het eindexamen bij alle vakken bovengemiddeld: bovendien is het vanzelfsprekend dat leerlingen deelnemen aan olympiades en aan examens voor het Europees referentiekader moderne talen. De klassieke talen dagen leerlingen uit om op een hoog, complex niveau met taal bezig te zijn. Door leerlingen tot en met de vierde klas Latijn en Grieks aan te bieden, lezen zij werk van een aantal auteurs in beide talen. Zo maken leerlingen kennis met de culturele wortels van onze samenleving. Waar mogelijk leggen andere vakken het verband met de klassieke traditie.Goede docenten zijn van cruciaal belang voor het onderwijs op het Stedelijk Gymnasium. Docenten zijn experts op hun vakgebied; ook weten zij individuele leerlingen te begeleiden bij hun leerproces. Een gymnasiumdocent staat midden in de wereld: hij weet wat er bij de andere schoolvakken gebeurt en hij heeft een brede culturele en maatschappelijke belangstelling. Leerlingen worden intensief begeleid bij hun ontwikkeling. Daarbij kennen de begeleiders hun grenzen: leerlingen zijn vooral zelf verantwoordelijk voor hun succes.Leren vindt overigens niet alleen plaats in de les: ook buitenschoolse activiteiten zijn een belangrijk deel van het onderwijsprogramma. Hoewel wij beseffen dat leren niet altijd leuk is, vinden wij het essentieel dat leerlingen met plezier naar school gaan.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Naast de reguliere begeleiding van leerlingen door vakdocenten, mentoren en leerjaarcoördinatoren is er op school ook sprake van bijzondere begeleiding van leerlingen die extra zorg nodig hebben. In het kader van de vroegsignalering en van de bijzondere begeleiding die zorgleerlingen behoeven, heeft de school een zorgplan, waarin de extra zorg die wij bieden, beschreven staat.De school beschikt over een intern zorgteam en een extern zorgteam, het Zorg Advies Team (ZAT); daarnaast kan de school ondersteuning bieden door schoolmaatschappelijk werk of in de trajectgroep.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven