Praktijkcollege De Schakel

Sterrenpad 2 2023 BV Haarlem

Schoolfoto van Praktijkcollege De Schakel

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De afgelopen twee jaren hebben veel invloed gehad op de groepsvorming in de klassen. Dit schooljaar kunnen de lessen weer gegeven worden in de volledige groep. Het leren omgaan met elkaar vraagt daarbij extra aandacht. Met inzet van Kikid voorstellingen, Flink trainingen en extra ondersteuning vanuit de zorg wordt voortdurend gewerkt aan de veilige schoolomgeving waarin wij de leerlingen van De Schakel onderwijs willen geven. Ook heeft Corona veel invloed gehad op stages en activiteiten voor het vak loopbaan oriëntatie (o.a. bedrijvenbezoeken). 

Vanaf het voorjaar is er weer ruimte voor buitenschoolse activiteiten. Het bovenbouwkamp, het schoolfeest en de bedrijvenbezoeken hebben de afgelopen tijd weer volop plaatsgevonden. Leerlingen beoordelen deze activiteiten heel positief en het plezier in het naar school gaan neemt duidelijk weer toe.

 
Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
6,7
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Bij het onderdeel Stages en loopbaan: in leerjaar 1 en 2 zijn de leerlingen voorbereidend bezig met hun stages en loopbaan. Veel vragen hebben hebben betrekking op de ervaring van de stages die vanaf leerjaar 3 plaatsvinden. Voor ouders met leerlingen in de onderbouw is een deel van de vragen bij dit onderwerp dus niet van toepassing. 
Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,4
Vergelijkbare scholen
7,5

Terug naar boven