Praktijkcollege De Schakel

Sterrenpad 2 2023 BV Haarlem

Schoolfoto van Praktijkcollege De Schakel

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Praktijkcollege De Schakel, de school waar je leert door te doen!

Praktijkcollege De Schakel is een school voor praktijkonderwijs en leidt leerlingen op tot burgers, die er toe doen in de maatschappij.
Hun talent, kwaliteit en praktisch handelen staan voorop. 

Ons motto is "Leren door doen!"

Ons onderwijs is:
-kleinschalig
-ambitieus wat betreft de opbrengsten
-biedt duidelijke structuur
-geeft persoonlijke aandacht
-is veilig en overzichtelijk

Een rijk pedagogisch- didactisch klimaat.
In het onderwijs is dit te zien door:
-Een leeromgeving waar leerlingen met elkaar werken aan opdrachten voor school, mensen uit de buurt, mensen die zij kennen en bedrijven
-De coaching die leerlingen wordt geboden
-De manier waarop de leerlingen worden gevolgd en geregistreerd in het leerlingvolgsysteem Presentis
-De leerlingen van De Schakel laten zien dat ze eigenaar zijn van hun leerproces doordat ze gedurende hun hele schooltijd actief bezig zijn met hun loopbaanonderzoek.

Kenmerken van de school

  • Interconfessioneel
  • Praktijkonderwijs
  • Pro ROC
  • Levensechte leeromgeving
  • De Gezonde School

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven