RK SGM Sancta Maria

Van Limburg Stirumstraat 4 2012 MN Haarlem

  • Schoolfoto van RK SGM Sancta Maria
  • Schoolfoto van RK SGM Sancta Maria
  • Schoolfoto van RK SGM Sancta Maria
  • Schoolfoto van RK SGM Sancta Maria

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Sancta Maria heeft een mooi onderbouwrendement met als driejaargemiddelde 98% Daarmee is onze school vergelijkbaar met wat de inspectie van ons verwacht.

Ons bovenbouwsucces kent een driejaarsgemiddelde van 87% voor havo en 86% voor vwo. Daarmee zijn de cijfers in lijn met de afgelopen jaren.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De slagingspercentages van het afgelopen schooljaar (2018-2019) lagen boven het landelijk gemiddelde.

Havo 91%

Vwo 92%

Daarmee hebben onze leerlingen een mooi resultaat behaald, dit is in lijn met het jaar ervoor (havo 92%, vwo 93%)


Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sancta Maria hecht aan kwaliteit en is voortdurend alert op verbeteringen van het onderwijs en de bedrijfsvoering. Jaarlijks worden de onderwijsresultaten binnen secties, MT en bestuur geëvalueerd. Aanvullend worden acties ter verbeteringen opgesteld en uitgevoerd.  

In oktober 2019 heeft de Inspectie de uitkomsten van het laatste Themabezoek (toetsing en afsluiting) aan onze school gepubliceerd. 

Sancta heeft de beoordeling 'Goed' gekregen. 

Wij zijn tevreden over deze uitkomst, het rapport is toegevoegd aan deze pagina. Het betreft het VWO-themaonderzoek op OP8 (toetsing en afsluiting) De werkwijze die is onderzocht is identiek voor onze HAVO-afdeling.

Terug naar boven