RK SGM Sancta Maria

Van Limburg Stirumstraat 4 2012 MN Haarlem

  • Schoolfoto van RK SGM Sancta Maria
  • Schoolfoto van RK SGM Sancta Maria
  • Schoolfoto van RK SGM Sancta Maria
  • Schoolfoto van RK SGM Sancta Maria

Profielkeuze

Toelichting van de school

Lyceum Sancta Maria is een UNESCO-school, met veel aandacht voor kunst en cultuur, maar ook voor de bètavakken.

In de profielkeuzes voor het vwo is terug te zien dat er veel bètaprofielen gekozen worden. Leerlingen kiezen ook vaak 'theater' of het kunstvak Art & Design in hun profiel.

Op havo is economie & maatschappij het meest gekozen profiel. 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

We zijn ervan overtuigd dat we met de ambities in dit schoolplan aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en bij de ontwikkelingen binnen Lyceum Sancta Maria.

Het succes van de uitvoering van de ambities valt en staat met het dagelijks werk in elk klaslokaal. Daarom heeft Sancta een onderscheidend onderwijsconcept ontwikkeld, geïnspireerd op een selectie van wetenschappelijke inzichten, dat de kapstok is voor de dagelijkse onderwijspraktijk. De uitwerking van ons onderwijsconcept is onderscheidend in de regio. Ons onderwijsconcept dient de ambitie van Sancta Maria om een UNESCO-school te zijn en te blijven. In de lijn van die ambitie leiden we leerlingen op voor méér dan een diploma!

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het goed begeleiden van leerlingen vindt Sancta Maria essentieel. Leerlingen moeten zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn, want pas dan zijn zij in staat te leren, hun grenzen te verleggen en hun talenten te ontwikkelen. Verschillende medewerkers en medeleerlingen zijn bij leerlingbegeleiding betrokken.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven