Spaarne College

Badmintonpad 15 2023 BT Haarlem

  • Schoolfoto van Spaarne College
  • Schoolfoto van Spaarne College
  • Schoolfoto van Spaarne College
  • Schoolfoto van Spaarne College
  • Schoolfoto van Spaarne College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Uit het tevredenheidsonderzoek van afgelopen schooljaar zijn mooie resultaten voortgevloeid. Met trots kunnen we zeggen dat de leerlingen aangeven dat zij op diverse vlakken zeer tevreden zijn. We scoren als school op bijna alle vlakken hoger dan het landelijk gemiddelde.

De elementen waar we lager op hebben gescoord hebben onze aandacht. Wij hebben onze plannen en doelen aangepast aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken, denk hierbij aan aanpassingen in het schoolplan en de sectieplannen.

In de bijlage hieronder kunt u de uitkomsten inzien van het tevredenheidsonderzoek.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Spaarne College vindt een veilig schoolklimaat erg belangrijk en werkt actief aan een veilige schoolomgeving voor leerlingen en medewerkers.  Mede daarom hebben wij aparte ingangen én aparte pauzetijden voor boven- en onderbouw. Lopen er iedere pauze 8 a 10 medewerkers rond om veiligheid en rust te waarborgen en hebben wij vier coördinatoren in huis die, i.s.m. alle collega's, dagelijks de sfeer bewaken.

Het resultaat van ieder tevredenheidsonderzoek wordt geanalyseerd en geëvalueerd. Qua sfeer en veiligheid liggen de scores van afgelopen schooljaar heel dicht bij het landelijk gemiddelde. Daar waar nog verbetering te behalen valt worden gerichte acties op ondernomen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij scoren dit jaar qua tevredenheid van ouders iets lager dan het landelijk gemiddelde. Het afgelopen schooljaar was, als beginnende school in een coronapandemie, een uitdagend jaar. Wij streven ernaar om dit schooljaar meer te kunnen betekenen voor onze leerlingen. 

Hieronder kunt u het volledige tevredenheidsrapport voor ouders inzien.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven