Spaarne College

Badmintonpad 15 2023 BT Haarlem

  • Schoolfoto van Spaarne College
  • Schoolfoto van Spaarne College
  • Schoolfoto van Spaarne College
  • Schoolfoto van Spaarne College
  • Schoolfoto van Spaarne College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Uit het tevredenheidsonderzoek van afgelopen schooljaar zijn mooie resultaten voortgevloeid. Met trots kunnen we zeggen dat de leerlingen aangeven dat zij op diverse vlakken zeer tevreden zijn. In de grafieken hieronder kunt u de resultaten voor onze school bekijken bij vmbo-b, vmbo-k en vmbo-G(T).

De elementen waar we lager op hebben gescoord hebben onze aandacht. Wij hebben onze plannen en doelen aangepast aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken, denk hierbij aan aanpassingen in het schoolplan en de sectieplannen.

In de bijlage hieronder kunt u de uitkomsten inzien van het tevredenheidsonderzoek.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2023-2024?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In bovenstaande grafiek 'Veiligheid in de afgelopen jaren' kunt u onze onderzoeksresultaten inlezen bij vmbo-b, vmbo-k en vmbo-G(T). Met trots kunnen wij concluderen dat onze leerlingen zich ieder jaar veiliger voelen op onze school. Wij streven ernaar deze veiligheid te blijven waarborgen.

Het Spaarne College vindt een veilig schoolklimaat erg belangrijk en werkt actief aan een veilige schoolomgeving voor leerlingen en medewerkers. Mede daarom hebben wij aparte ingangen én aparte pauzetijden voor boven- en onderbouw. Lopen er iedere pauze 8 a 10 medewerkers rond om veiligheid en rust te waarborgen. Tot slot hebben wij vier coördinatoren in huis die, in samenwerking met alle collega's, dagelijks de sfeer bewaken.

De volledige aanpak voor het bewaken van een veilige sfeer staat omschreven in het veiligheidsplan en anti-pestprotocol.

Het resultaat van ieder tevredenheidsonderzoek wordt geanalyseerd en geëvalueerd. Daar waar nog verbetering te behalen valt worden gerichte acties op ondernomen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Wij scoren dit schooljaar qua tevredenheid van ouders opnieuw iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Daar zijn wij trots op, want hier werken wij hard aan.

Wij hechten veel belang aan een goede samenwerking met de ouders van onze leerlingen. Daarom worden ouders drie keer per jaar uitgenodigd op school voor MOL-gesprekken (mentor, ouder en leerling). Ook worden ouders uitgenodigd voor de thema-avonden van de Gezonde School. Maandelijks worden ouders geïnformeerd over actueel nieuws via de digitale oudernieuwsbrief en zij ontvangen digitale brieven over activiteiten die worden georganiseerd voor het kind/ de pupil. Tot slot vinden wij het belangrijk actief te signaleren en in gesprek te gaan met leerlingen (en ouders) om zo incidenten en escalaties te voorkomen.

Daarnaast staan wij altijd open voor ideeën en verbeteringen die ouders aandragen. Wij zijn dan ook heel blij met de klankbordgroep bestaande uit ouders (ouderadviesraad) en de input die hieruit voortvloeit.

Hieronder kunt u het volledige tevredenheidsrapport voor ouders inzien.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0

Terug naar boven