Spaarne College

Badmintonpad 15 2023 BT Haarlem

  • Schoolfoto van Spaarne College
  • Schoolfoto van Spaarne College
  • Schoolfoto van Spaarne College
  • Schoolfoto van Spaarne College
  • Schoolfoto van Spaarne College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Hiernaast staat een overzicht waarin u kunt aflezen of onze leerlingen uit het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. De resultaten zijn een presentatie van het afgelopen schooljaar.

Voor meer details kunt u hieronder het rapport 'Instroom basisonderwijs '21-22' inzien.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Hieronder ziet u een overzicht van de interne doorstroom op onze school, oftewel hoeveel leerlingen er overgaan naar het volgende leerjaar zonder te blijven zitten.

De onderbouwsnelheid is afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven. In de bovenbouw is het driejaars gemiddelde boven de inspectienorm, maar zien we afgelopen schooljaar een daling intreden. Wij hebben ervaren dat de leerlingen in de coronatijd op de proef zijn gesteld en helaas heeft dit in sommige gevallen negatieve effecten op de schoolresultaten gehad. Deze dalingen hebben onze aandacht en wij doen er alles aan om deze trend volgend schooljaar in een stijgende lijn om te zetten.

Voor meer details rondom de interne doorstroom in schooljaar 2021-2022 kunt u het rapport hieronder inzien.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het slaagpercentage van de school ligt meestal op of boven het landelijk gemiddelde.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Het is beleid van de school om ieder schooljaar schoolexamencijfers en centraal examen cijfers te analyseren en verbeteracties op te zetten. De grafiek hiernaast laat zien dat bij vmbo-G(T) de examenresultaten iets zijn gedaald ten opzichte van het jaar ervoor en bij vmbo-K en vmbo-B zijn de resultaten bijna gelijk gebleven ten opzichte van '20-21.

In het schooljaar 2021-2022 mochten leerlingen bij de centrale examens een vak wegstrepen onder de zogenaamde 'duimregeling'. Dit kan effect gehad hebben op de examenresultaten.

Voor meer details, waaronder een gedetailleerd overzicht per examenvak, kunt u het rapport 'Examenresultaten 2021-2022' hieronder inzien.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Hieronder kunt u het onderwijsresultatenmodel van schooljaar 21-22 inzien.

Terug naar boven