Oost ter Hout

Oosterhoutlaan 19 2012 RA Haarlem

 • Schoolfoto van Oost ter Hout
 • Schoolfoto van Oost ter Hout
 • Schoolfoto van Oost ter Hout
 • Schoolfoto van Oost ter Hout
 • Schoolfoto van Oost ter Hout

In het kort

Toelichting van de school

Oost ter Hout in ’t kort

Een veilig, rustig en plezierig schoolklimaat

Onze school biedt een gestructureerde omgeving waar de leerlingen en personeel zich veilig voelen en in rust kunnen werken. Wij hanteren op Oost ter Hout een duidelijke gedrags- en kledingcode. Wij gedragen ons rustig en gaan respectvol, beschaafd en gezellig met elkaar om. Wij zien er verzorgd uit en zijn zuinig op onze spullen en die van de school.

Individueel onderwijsaanbod, op maat

Wij proberen zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de talenten en ontwikkeling van de leerling. Dit doen wij in overleg met ouder(s)/verzorger(s). Wij kijken waar een leerling wél goed in is! Wij werken met het nieuwste (digitale) lesmateriaal in modern ingerichte leerwerkplekken en klaslokalen.

Plusklas

Wij hebben van klas 1 tot en met 3 een Plusklas voor leerlingen die behoefte hebben aan extra leerondersteuning en een aangepast rooster met minder leswisselingen.

Een gezonde school

Wij eten en drinken gezonde producten. Wij verkopen in de grote pauze broodjes gezond, kaas, ham, salades, fruit, melk, drinkyoghurt en thee. Oost ter Hout is een rookvrije school.

Leerlingvolgsysteem Profijt/OPP (Ontwikkelingsperspectief Plan)/Portfolio

Wij houden nauwkeurig de vorderingen in de gaten en de docenten registreren de gegevens in ons leerlingvolgsysteem. Profijt is door leerlingen en hun ouders op ieder moment te raadplegen. Tijdens OPP-gesprekken kijkt de leerling 3x per jaar met de ouder(s)/verzorgers(s) en de mentor of de gestelde doelen zijn gehaald en waar nog aan gewerkt moet worden. Het portfolio is een instrument waarmee de leerlingen laten zien over welke vaardigheden ze beschikken.

Diploma Praktijkonderwijs

Oost ter Hout biedt de leerlingen vanaf de derde klas de mogelijkheid om onze school met een diploma te verlaten. Dit diploma geeft de werkgever of medewerker van een vervolgopleiding duidelijk inzicht in de competenties van de leerling. Uiteraard zijn er aan het behalen van een diploma eisen verbonden.

Regelmatig contact met het basisonderwijs, werkplekken, vervolgonderwijs en praktijkscholen

Regelmatig hebben wij contact met collega’s van de (toeleverende) basisscholen. Wij voeren overleg met stagebedrijven, collega-praktijkscholen, VMBO’s en ROC’s.

Stage

De stage is een belangrijke pijler van ons onderwijs. Vandaar dat wij in de eerste 2 jaar oriënterende stages zowel binnen als buiten de school aanbieden. Vanaf het 3e leerjaar gaan de leerlingen op externe stage in het bedrijfsleven.

Kleinschalig en persoonlijk

Het aantal maximum plekken per jaar houden wij scherp in de gaten. Wij kennen alle leerlingen bij naam.

Kenmerken van de school

 • Veiligheid en rust
 • Structuur en orde
 • Modern onderwijs
 • Kleine klassen
 • Prachtige locatie

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

 • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven