Haarlem College

Broekweg 1 2035 LE Haarlem

  • Schoolfoto van Haarlem College
  • Het Haarlem College heeft de mooiste sporthal van Haarlem, gewoon in de school.
  • Op Het Haarlem College krijg je les met moderne middelen en materialen.
  • Het Haarlem College heeft een instagram account. Het social media team helpt mee met de content.
  • Het Haarlem College vindt leuke activiteiten buiten school belangrijk. Elk leerjaar heeft een eigen schoolfeest.

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle afspraken liggen vastgelegd in het schoolveiligheidsplan. De school heeft een veiligheidscoördinator.

De school beschikt over een Pestprotocol.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Ondanks de lage respons van ouders op het tevredenheidsonderzoek, hebben we ervoor gekozen om met de uitslagen van deze enquête wel aan de slag te gaan. Het voegt in ieder geval iets toe; de antwoorden die ouders gegeven hebben zijn kwantitatief dan wel niet voldoende, kwalitatief valt er altijd iets te verbeteren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven