Haarlem College

Broekweg 1 2035 LE Haarlem

  • Schoolfoto van Haarlem College
  • Het Haarlem College heeft de mooiste sporthal van Haarlem, gewoon in de school.
  • Op Het Haarlem College krijg je les met moderne middelen en materialen.
  • Het Haarlem College vindt leuke activiteiten buiten school belangrijk. Elk leerjaar heeft een eigen schoolfeest.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De laatste resultaten zijn voor ons aanleiding om met leerlingen in gesprek te gaan om waar mogelijk verbeteringen aan te brengen. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk dat een leerling weet waar hij/zij terecht kan als er wat is. De mentor is dan het eerste aanspreekpunt maar er zijn ook leerlingbegeleiders en veiligheidscoördinatoren. Deze mensen luisteren naar de leerling en ondernemen indien nodig actie. Pesten wordt altijd aangepakt. Op het Haarlem College is een positief schoolklimaat de norm. Wij kijken altijd eerst naar wat wél kan. Alle afspraken liggen vastgelegd in het schoolveiligheidsplan en het anti-pestprotocol. 


Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

We hebben gemerkt dat het aantal respondenten is achtergebleven, waardoor we aan de uitkomsten van dit onderzoek geen harde conclusies kunnen verbinden. We gaan bij de volgende afname inzetten op een stijging van het aantal deelnemers. Op het Haarlem College vinden we het belangrijk om de input van ouders mee te nemen in ons beleid. Uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we voor verdere analyse en verbetering.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven