Rudolf Steiner College Haarlem

Engelandlaan 2 2034 NA Haarlem

  • Schoolfoto van Rudolf Steiner College Haarlem
  • Omdat de school relatief klein is, is de relatie tussen leerling en docent heel persoonlijk.
  • Ook de theorielessen worden buiten gegeven op de prachtige locatie van Vrij Waterland, vlak naast de school.
  • In het vrijeschool onderwijs krijgen de leerlingen les in diverse ambachtsvakken.
  • Eén van de ambachtsvakken. Werken met harde materiaal vraagt doorzettingsvermogen.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Gemiddeld zitten leerlingen in het derde leerjaar op het niveau of op een hoger niveau dan hun basisschool advies.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom cijfers van de onder- en bovenbouw zijn op onze school bovengemiddeld.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Na jaren uitstekende examenresultaten boven het landelijk gemiddelde, hebben we afgelopen jaar een kleine terugval gehad. We gaan ervan uit dat dit eenmalig is en hebben maatregelen genomen om de resultaten weer op het oude niveau terug te brengen.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Onze examencijfers zijn rond het landelijk gemiddelde.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Zoals u op de kwaliteitskaarten kunt zien vallen al onze afdelingen in het basisarrangement.

Terug naar boven