Dr A V Voorthuysenschool

Professor Eijkmanlaan 1 2035 XA Haarlem

  • In onze binnentuin, de patio, hebben we een boerderij, waarin dierverzorging centraal staat.
  • Zelfredzaamheid wordt o.a. getraind in onze leskeuken, maar ook in ons lokaal Wonen.
  • Behalve tijdens gym, zwemmen en fysiotherapie worden ook op deze wijze de zintuigen geprikkeld.
  • Stages zijn er zowel in groepsverband als individueel. Werken in o.a. de horeca, schoonmaak of groenvoorziening op weg naar de toekomst!

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Van Voorthuijsenschool in Haarlem en Hoofddorp.

Onze zeer moeilijk lerende leerlingen in het SO én VSO komen uit Haarlem en het omringende gebied: Zandvoort in het westen, Lisse in het Zuiden, Uithoorn in het zuidoosten en Uitgeest in het noorden.

De lesplaats in Hoofddorp is voor alle SO-leerlingen uit Haarlemmermeer en omgeving. 

Ons onderwijs

We richten ons onderwijs zo in, dat onze leerlingen  optimaal en op hun eigen niveau kunnen functioneren in de maatschappij. Het versterken van zelfstandigheid en communicatie heeft een hoge prioriteit. We gaan uit van een leven lang leren en doen dit “optimaal, passend speciaal”. Meer informatie? Zie onze website www.voorthuijs.nl.

Kenmerken van de school

  • speciaal onderwijs (SO en VSO)
  • zeer moeilijk lerenden (ZML)
  • je bent speciaal
  • onderwijszorgarrangementen
  • denken in mogelijkheden

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bovenbouw

Deze informatie is voor deze school niet bekend.

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
86

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven