Sophianum SGM i h Heuvelland

Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen

  • Schoolfoto van Sophianum SGM i h Heuvelland
  • Schoolfoto van Sophianum SGM i h Heuvelland
  • Schoolfoto van Sophianum SGM i h Heuvelland

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Sophianum hecht groot belang aan een veilig leef- en leerklimaat voor leerlingen en medewerkers.

Naast de LVO regels, heeft iedere kolom eigen regels opgesteld in samenwerking met leerlingen. Regels vormen de basis en zijn als het ware de kernwaarden die een schoolklimaat moeten garanderen, dat een optimale ontwikkeling van het individu en benutting van talent mogelijk maakt.

In het leerlingenstatuut zijn de rechten en plichten van leerlingen opgenomen. Naast de sociale veiligheid krijgt vanzelfsprekend de 'harde' veiligheid de noodzakelijke aandacht. Dit varieert van wettelijke verplichtingen als een risico inventarisatie en evaluatie met een daarbij horend plan van aanpak tot protocollen voor preventie en onderhoud. De resultaten van de veiligheidsmonitor worden vertaald in speerpunten voor het veiligheidsbeleid /schoolplan. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,6
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven