Sophianum SGM i h Heuvelland

Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen

  • Schoolfoto van Sophianum SGM i h Heuvelland
  • Schoolfoto van Sophianum SGM i h Heuvelland
  • Schoolfoto van Sophianum SGM i h Heuvelland
  • Schoolfoto van Sophianum SGM i h Heuvelland
  • Schoolfoto van Sophianum SGM i h Heuvelland

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de bijlagen kunt u de doorstroomgegevens van onze school zien, tevens hebben wij de onderwijsresultaten van 2017 2018 en 2019 en 2020 ter info opgenomen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Zie bijlage voor de slagingspercentages van 19-20 en alle voorgaande jaren.

De slaagpercentages zijn voor

vmbo basis 6 opeenvolgende schooljaren 100% geweest (2013-2014 t/m 2019-2020), de onderwijsresultaten van deze afdeling zijn voldoende. Het bovenbouwsucces ligt onder de norm door een uitstroom van leerlingen vanuit het voordeeltraject.

vmbo kader slagingspercentages zijn de laatst 2 jaar gestegen. Zie tabel in bijlage. In schooljaar 2018-2019 heeft deze afdeling binnen onze school een slagingspercentage van 91,4% behaald hetgeen een enorme stijging is ten opzichte van het jaar ervoor (86,5%). Er is en wordt binnen het team voortdurend gewerkt een verbetering van de resultaten. Dit jaar 19-20 zien we wederom een stijging in het aantal geslaagden. Alle leerlingen zijn geslaagd. 

vmbo tg/ mavo XL hoorde afgelopen drie jaar tot de gemiddeld scorende scholen in Nederland met de slagingspercentages van afgerond 93%, 94% en 94 %. In 2019 2020 is er een slagingspercentage van 100% behaald. 

havo hoort al jaren lang tot de categorie gemiddeld scorende scholen in Nederland qua slagingspercentage, in 2017-2018 behoorde Sophianum tot de best presterende scholen in Nederland en in het jaar 18-19 was het slagingspercentage 91 % en in 19-20 98,95%. 

vwo hoort al drie jaar op rij tot de best presterende scholen in Nederland qua slagingspercentage. Het team VWO wil deze score behouden. In 19-20 scoorde 98,15% van de leerlingen. Aandacht zal komende jaren besteedt worden aan analyse van gemiddelde examencijfer op vakniveau.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers liggen gelijk aan of boven het landelijk gemiddelde voor vmbo b, mavo, havo en vwo. Door een zorgvuldige determinatie komen de leerlingen in de bovenbouw op de juiste leerroute.

Binnen het VMBO kader liggen de gemiddelde examencijfers onder de inspectienorm. In 2017 2018 herhaalde dit beeld zich. Het streven was om in 2018 2019 weer op of boven het landelijk gemiddelde te komen qua gemiddeld examencijfer. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld om tot verbetering te komen en we zijn hierin geslaagd. Overigens is dit voor alle onderwijsniveaus gelukt en dit zal zichtbaar worden in de onderwijsresultaten 2020 van de inspectie die in de loop van schooljaar 2019 2020 verschijnen.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

De oud-Sophianum leerlingen worden nauwgezet gevolgd.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2018-2019 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In de links vindt u het inspectierapport van 15 februari 2021 over de afdelingen VMBO Basis en VMBO Kader 

Terug naar boven