Sophianum SGM i h Heuvelland

Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen

  • Schoolfoto van Sophianum SGM i h Heuvelland
  • Schoolfoto van Sophianum SGM i h Heuvelland
  • Schoolfoto van Sophianum SGM i h Heuvelland

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In de bijlagen kunt u de doorstroomgegevens van onze school zien, tevens hebben wij de onderwijsresultaten van 2017 2018 en 2019 en 2020 ter info opgenomen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

SLAGINGSPERCENTAGE 2021/2022     BRIN 01GL Vestiging Sophianum    

Niveau Leerjaar Percentage

VMBO b  100%

VMBO k  100%

VMBO (g)t   97%

HAVO 98%

VWO 94%              

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde examencijfers liggen gelijk aan of boven het landelijk gemiddelde voor vmbo b, mavo, havo en vwo. Door een zorgvuldige determinatie komen de leerlingen in de bovenbouw op de juiste leerroute.

Binnen het VMBO kader liggen de gemiddelde examencijfers onder de inspectienorm. In 2017 2018 herhaalde dit beeld zich. Het streven was om in 2018 2019 weer op of boven het landelijk gemiddelde te komen qua gemiddeld examencijfer. Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld om tot verbetering te komen en we zijn hierin geslaagd. Overigens is dit voor alle onderwijsniveaus gelukt en dit zal zichtbaar worden in de onderwijsresultaten 2020 van de inspectie die in de loop van schooljaar 2019 2020 verschijnen.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven