Sophianum SGM i h Heuvelland

Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen

  • Schoolfoto van Sophianum SGM i h Heuvelland
  • Schoolfoto van Sophianum SGM i h Heuvelland
  • Schoolfoto van Sophianum SGM i h Heuvelland

Profielkeuze

Toelichting van de school

Als uw kind het vmbo b/k gaat doen, zal hij/zij examen doen in 4 of 5 vakken en een praktijkvak Dienstverlening en Producten. De vier vakken zijn: Nederlands, Engels, wiskunde en/of biologie en/of economie. Tevens worden er binnen het praktijkvak keuzemodules aangeboden die gekoppeld zijn aan hun talenten, interesses en de stage.

Als uw kind naar vmbo tl/mavo gaat, wordt er na leerjaar 2 gekozen voor een profiel. Te weten techniek/ /landbouw /economie of zorg & welzijn.  Uw zoon/dochter zal in 6 of 7 vakken eindexamen doen. 

Gaat uw kind naar havo, atheneum of gymnasium dan wordt er na leerjaar 3 gekozen voor een profiel. Te weten natuur en techniek/natuur en gezondheid/ economie en maatschappij/ cultuur en maatschappij. Het grootste verschil tussen havo en atheneum/gymnasium is dat er 1 examenvak (een taal) meer verplicht is op vwo. Op havo kan je examen doen zonder wiskunde. Dat kan op VWO niet.   Op VWO is er naast wis A en B ook wis C en wis D. 

Voor de vakken in de onderbouw verwijzen we u naar de lessentabellen op sophianum.nl

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan loopt van 2019-2024.Elke kolom (vmbo bk/mavo/havo/vwo) stelt tevens een teamjaarplan en -evaluatie op. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel laat zien, welke ondersteuning school kan bieden aan leerlingen, die extra zorg behoeven. In het zorgplan staat dit concreet uitgewerkt. Zie schoolondersteuningsprofiel.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven