OSG Sevenwolden Grou

Burstumerdyk 5 9001 ZC Grou

  • Schoolfoto van OSG Sevenwolden Grou
  • Schoolfoto van OSG Sevenwolden Grou
  • Schoolfoto van OSG Sevenwolden Grou
  • Schoolfoto van OSG Sevenwolden Grou
  • Schoolfoto van OSG Sevenwolden Grou

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De meeste leerlingen behalen onvertraagd een vmbo, havo of vwo diploma.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Met bijna 95% ligt het slaagpercentage in Grou iets boven het landelijke gemiddelde. Dit percentage is een verbetering ten opzichte van een jaar eerder.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

Het examencijfer is het gemiddelde van het cijfer voor het school examen (SE) en het centraal schriftelijk examen (CE). Gemiddeld scoren de leerlingen in Grou boven het landelijke gemiddelde. Dit beeld is in de afgelopen jaren constant. Met het nieuwe concept Kunskapsskolan krijgt het onderwijs met ingang van 01-08-2017 een extra impuls om de goede resultaten ook in de toekomst te kunnen waarborgen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven