Parcival College

Merwedestraat 45 9725 KA Groningen

  • Schoolfoto van Parcival College
  • Schoolfoto van Parcival College
  • Schoolfoto van Parcival College
  • Schoolfoto van Parcival College
  • Schoolfoto van Parcival College

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Parcival College vraagt ieder jaar aan de leerlingen wat zij goed vinden en wat er beter kan op school en welk cijfer zij de school geven voor onder andere sfeer, onderwijs en begeleiding. Dat gebeurt met anonieme online vragenlijsten. 

In schooljaar 2021-2022 gaven de leerlingen gemiddeld een cijfer tussen de 5,5 en de 6,8. In de brugklassen waren de leerlingen het meest tevreden. De leerlingen waren het meest tevreden over de uitdaging die de school hen biedt.

De tevredenheid van ouders/verzorgers is over het algemeen goed. In april 2022 heeft het Parcival College daar voor het laatst onderzoek naar gedaan. Daaraan deden 327 van de 342 ouders/verzorgers mee.

Gemiddeld gaven ouders/verzorgers de school een 7,9 als cijfer.
Ze waarderen vooral dat hun kinderen op het Parcival College hun talenten kunnen ontwikkelen, leren samenwerken en hun eigen mening vormen.
Ook zijn ze te spreken over het feit dat de school hen goed informeert over belangrijke gebeurtenissen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Met het protocol 'Veilig op school, Uw en onze zorg!' geeft het Parcival College aan hoe zij wil dat leerlingen en docenten en andere medewerkers  met elkaar omgaan en waar de grenzen liggen.

Jaarlijks krijgen leerlingen de vraag welk cijfer zij de school geven voor sociale veiligheid. In schooljaar 2021-2022 gaven de leerlingen een 7,8 voor welbevinden, een 6,6 voor ervaren veiligheid en een 9,1 voor aantasting veiligheid. Dat laatste cijfer geeft aan dat leerlingen op het Parcival College bijna nooit gepest worden.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven