Parcival College

Merwedestraat 45 9725 KA Groningen

  • Schoolfoto van Parcival College
  • Schoolfoto van Parcival College
  • Schoolfoto van Parcival College
  • Schoolfoto van Parcival College
  • Schoolfoto van Parcival College

Profielkeuze

Toelichting van de school

Onze leerlingen doen allemaal examen in een kunstvak. Havo en vwo-leerlingen kunnen voor hun examen kiezen voor de profielcombinaties Natuur en Techniek + Natuur en Gezondheid (NTNG) of Economie en Maatschappij + Cultuur en Maatschappij (EMCM), of voor het profiel Cultuur en maatschappij (CM).
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Parcival College is een school van de Stichting Vrijescholen Noord- en Oost-Nederland (VSNON), een schoolbestuur voor vier vrijescholen in Zutphen en Groningen.

De missie van VSNON en de scholen:

Wij bieden kinderen een leer- en leefomgeving waarin zij worden toegerust om hun voornemens te verwezenlijken en de wereld vanuit innerlijke kracht te vernieuwen. 

De visie en doelen van VSNON en de scholen staan in de Koers en het gezamenlijke schoolplan: in de Koers VSNON 2019-2023 staan onze missie, kernwaarden, visie en bijbehorende thema’s beschreven en worden ze in de onderlinge samenhang visueel uitgewerkt. In het schoolplan staat een meer gedetailleerde beschrijving van de werkwijze en doelen. Jaarlijks maken bestuurder en schoolleiding afspraken over de activiteiten die worden uitgevoerd om de doelen te bereiken. Dit wordt beschreven in het jaarplan van de school. 

Meer informatie over de stichting VSNON: vsnon.nl

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Parcival College ziet ieder kind, ieder mens, in al zijn of haar eigenheid. De school wil de leerlingen helpen die eigenheid te ontwikkelen. Het Parcival College biedt daarom basisondersteuning en soms ook extra ondersteuning. In het ondersteuningsprofiel staat hoe dat eruit ziet.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven