Montessori Lyceum Groningen

Helper Brink 30 9722 EP Groningen

Schoolfoto van Montessori Lyceum Groningen

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De enquete naar oudertevredenheid is door 304 ouders van Zernike leerlingen in het derde leerjaar ingevuld in de maanden maart en april 2011. Er hebben 35 ouders met een zoon/dochter op de vmbo tl-opleiding gereageerd, 116 ouders met zoon/dochter op het havo en 153 ouders met zoon/dochter op het atheneum.Met de oudercommissies van de locaties van het Zernike gaan we in gesprek over de resultaten.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven