Montessori Lyceum Groningen

Helper Brink 30 9722 EP Groningen

Schoolfoto van Montessori Lyceum Groningen

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom in de onderbouw is voor alle schoolsoorten voldoende.  De onvertraagde route naar het diploma vanaf het derde leerjaar in de havo en bij het vwo in voldoende. Voor de Havo-afdeling zien we de laatste jaren een verbetering in het rendement. het effect van zorgvuldige determinatie in de onderbouw zal naar verwachting in de komende periode zichtbaar worden. In het schoolplan 2017-2021 werken we verder aan het verbeteren van de doorstroom en de opbrengsten. Montessori Lyceum Groningen benadrukt dat het behalen van het diploma net zo belangrijk is als het tempo waarin dat gebeurt. We werken samen aan goede resultaten in combinatie met persoonlijke ontwikkelingen van de leerlingen. Voor meer informatie kunt u terecht bij de site van de inspectie www.onderwijsinspectie.nl.

 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Zernike College valt onder het basistoezichtarrangement van de onderwijsinspectie.De Montessori-stroom wordt om de vijf jaar extern gevisiteerd en geauditeerd door de Montessorivereniging. Het gaat dan om het verlenen van het predikaat Montessori. De laatste externe visitatie is gehouden in maart 2013 en met positief gevolg afgelegd.

Terug naar boven