Montessori Lyceum Groningen

Helper Brink 30 9722 EP Groningen

Schoolfoto van Montessori Lyceum Groningen

In het kort

Toelichting van de school

Het onderwijs van het Montessori Lyceum Groningen is gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori en op die van andere reformpedagogen van het vernieuwingsonderwijs, zoals Helen Parkhurst (Dalton) en Peter Peterson (Jenaplan). Ons onderwijs plaatst de leerling centraal in het leerproces en stimuleert alle activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
Ons college is door de landelijke Vereniging voor Montessori Onderwijs officieel erkend.
Binnen het voortgezet Montessori-onderwijs leren leerlingen op een zorgvuldig begeleide manier verantwoordelijkheid te dragen voor hun studie, hun gedrag en voor het functioneren in en van de groep.
Dit wordt bereikt door het stimuleren van zelfontdekkend leergedrag en goede samenwerking tussen leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van uitdagend lesmateriaal, waarmee leerlingen zelfstandig kunnen werken, bijvoorbeeld via een digitale leeromgeving. Docenten en mentoren dragen zorg voor een motiverende, stimulerende en persoonlijke begeleiding.

Kenmerken van de school

 • Hoofd, hart en handen
 • Kansen en kiezen
 • Veilig en vertrouwd
 • Jezelf zijn
 • Openbaar

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1153

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?