Kamerlingh Onnes, school voor mavo (vmbo-tl) - havo en vwo+

Eikenlaan 286 9741 EW Groningen

  • Onze leerlingen van het International Business College (4 havo) geven een presentatie.
  • In onze mediatheek zijn allerlei voorzieningen om informatie op te zoeken. Gewoon een boek lenen kan natuurlijk ook!
  • Op onze pleinen zijn er voldoende mogelijkheden om samen te werken in groepen.
  • Er zijn verschillende ruimtes in school waar de leerlingen zelfstandig kunnen (samen) werken.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2021 hebben we een uitgebreid leerlingtevredenheidsonderzoek afgenomen.  Onze leerlingen zijn tevreden over de sfeer op school en geven aan zich veilig te voelen in de school.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven