Montessori Vaklyceum

Van Iddekingeweg 140 9721 CL Groningen

Schoolfoto van Montessori Vaklyceum

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Wij zijn trots op het doorstroompercentage in onze bovenbouw, die voor beide onderwijssoorten ver boven het landelijk gemiddelde liggen.


Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de Examencijfers die onze leerlingen hebben behaald. Inclusief het schooljaar 17/18 geeft dit voor de BBL een driejaarsgemiddelde van 6,64 en voor de KBL een gemiddelde van 6,34. Beide boven de norm.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Montessori Vaklyceum valt onder het basistoezichtarrangement van de onderwijsinspectie . Het MVL wordt om de vijf jaar extern gevisiteerd en geauditeerd door de Montessorivereniging. Het gaat dan om het verlenen van het predikaat Montessori. 

Terug naar boven