Montessori Vaklyceum

Van Iddekingeweg 140 9721 CL Groningen

Schoolfoto van Montessori Vaklyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op het Montessori Vaklyceum kan je de volgende profielen volgen:

- Media, vormgeving en ICT

- Economie en Ondernemen

- Zorg en Welzijn

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In ons schoolplan 2022-2026 zetten we onze koers uit. Dit doen we vanuit onze overtuiging dat elk van onze leerlingen uniek, goed en nodig is. Het plan biedt ruimte voor ontwikkeling, kansen gelijkheid, verdieping in het leerdoelgericht werken en de Montessori karakteristieken. 


Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Ondersteuning van de leerlingen heeft een belangrijke rol binnen het Montessori Vaklyceum. We hebben als doel dat elke leerling zichzelf en zijn talenten verder ontwikkelt. De visie van Maria Montessori leent zich uitstekend voor het zien en benoemen van de individuele kwaliteiten van de leerlingen. Coaches zijn in de dagelijkse praktijk het vangnet voor leerlingen met een hulpvraag. Onze zorgstructuur biedt daarnaast ondersteuning, zodat de leerlingen met goed gevolg hun schoolcarrière afsluiten.

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Op de website van het samen-werkings verband www.passendonderwijsgroningen.nl staat aangegeven:

• welke schoolbesturen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband;

• welke ondersteuningsprofielen de scholen hebben;

• wat de basisondersteuning is van alle scholen in het samenwerkingsverband.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven