Montessori Vaklyceum

Vondellaan 83 9721 LD Groningen

Schoolfoto van Montessori Vaklyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

We zijn trots op de mate waarin we in staat zijn de leerlingen binnen de eerste 3 leerjaren te laten opstromen. Het percentage passend bij het driejaarsgemiddelde komt hierbij uit op 13,4%. Dit is ruimschoots boven de norm die een inspectie stelt.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom die we realiseren in de onderbouw ligt op een percentage van 94,57% (driejaarsgemiddelde inclusief 17/18). Dit is net onder de norm van de inspectie, echter we hebben de ambitie om deze doorstroom voor leerlingen nog succesvoller te laten verlopen.

De doorstroom die we realiseren in de bovenbouw ligt op een percentage van 81,96% (driejaarsgemiddelde inclusief 17/18). Dit is onder de norm van de inspectie, waarbij opgemerkt moet worden dat deze doorstroom de laatste jaren steeds succesvoller verloopt. Het percentage enkel over 19/20 ligt op 82,90%.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde score CE van de TL is over 2018-2019 een 6,3. Inclusief het schooljaar 17/18 geeft dit een tweejaarsgemiddelde van 6,25.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Na het schooljaar 14/15 zijn er gemiddeld meer (27%) leerlingen, dan in de vergelijkingsgroep (14,7%), van de TL doorgestroomd naar het VO. 
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het Montessori Vaklyceum valt onder het basistoezichtarrangement van de onderwijsinspectie . Het MVL wordt om de vijf jaar extern gevisiteerd en geauditeerd door de Montessorivereniging. Het gaat dan om het verlenen van het predikaat Montessori. 

Terug naar boven