De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs

Multatulistraat 91 9721 NH Groningen

  • Schoolfoto van De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs
  • Schoolfoto van De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In de bijlage staan de resultaten van de enquête onder leerlingen die gehouden is in het voorjaar van 2023. De enquête wordt in het voorjaar van 2024 opnieuw afgenomen.


Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
6,8
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor alle leerlingen is het belangrijk om zich veilig te voelen op school, daarom besteden we daar veel aandacht aan. We willen respectvol met elkaar omgaan. De Bolster is een rookvrije school; er mag niet gerookt worden in de gebouwen en op de tot de school behorende terreinen. We zijn een alcoholvrije school; bij alle activiteiten die op school georganiseerd worden en waar leerlingen bij zijn betrokken wordt geen alcohol geschonken. We hebben ook goede arbeidsomstandigheden, zoals veilig meubilair, machines en gereedschap, dat we goed onderhouden en regelmatig laten nazien. Werkkleding en werkschoenen en eventueel gezicht- of gehoorbescherming, zijn tijdens de praktijklessen verplicht.

Veelgestelde vragen

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Onze ouders geven aan dat ze De Bolster een veilige en prettige school vinden voor hun zoon of dochter.

De school heeft goede en vakbekwame docenten en ze zijn heel tevreden over het onderwijs dat op De Bolster gegeven wordt.

Download tevredenheidsrapport Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Toelichting van de school

Bij de enquête van 2023 geven de  ouders aan dat ze De Bolster een veilige en prettige school vinden voor hun zoon of dochter.

De school heeft goede en vakbekwame docenten en ze zijn tevreden over het onderwijs dat op De Bolster gegeven wordt.

De ouder-enquête wordt 1x per 2 jaar afgenomen.

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,6

Terug naar boven