De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs

Multatulistraat 91 9721 NH Groningen

 • Schoolfoto van De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs
 • Schoolfoto van De Bolster, christelijke school voor praktijkonderwijs

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De uitstroommonitor laat zien dat veel leerlingen van De Bolster, vaak via het Voorportaal, doorstromen naar het MBO. In 2022 gingen 42% van de uitgestroomde leerlingen verder met een BOL of BBL opleiding op het MBO.

Op school biedt De Bolster de mogelijkheid voor leerlingen om certificaten te behalen voor bijv.: Werken in de grootkeuken, KPC schoonmaken in de groothuishouding, SVA1 schoonmaak, KPC werken met dieren, VCA, HACCP, heftruck, jeugd EHBO, bosmaaier en NIL 1 en 2 lassen.               

52% Van de leerlingen die in 2022 zijn uitgestroomd heeft een of meer(branche-) certificaten behaald.

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                             

                                                                                                                                               

                                                                                                                                            

                                                                                                                                     


                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         

   Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
   Weergave Diploma's en certificaten

   Bron

   Na het praktijkonderwijs

   Toelichting van de school

   Uit de cijfers van de uitstroommonitor blijkt dat veel leerlingen van De Bolster succesvol zijn uitgestroomd naar werk en/of een Mbo opleiding.

   Er stromen ook leerlingen uit naar een ´beschermde werkplek´ (dagbesteding en 'nieuw beschut').

   Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
   Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

   Bron

   Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
   Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

   Bron

   Wat zegt de inspectie over de school?

   Toelichting van de school

   We vinden het belangrijk dat anderen (leerlingen, ouders, partners waarmee we samenwerken en inspectie) kritisch kijken naar onze manier van werken.

   Zo weten we wat goed geregeld is op De Bolster en waar we aan moeten werken.

   De onderwijsinspectie is tevreden over De Bolster en heeft onze school gewaardeerd met: basis onderwijstoezicht

   Terug naar boven